วาเลนไทน์

วาเลนไทน์

แม่พิมพ์กดดินโพลิเมอร์ (เคลย์ คัทเตอร์) รูปทรงตามฤดูกาล เหมาะสำหรับงานออกแบบในธีมวาเลนไทน์