คริสมาส

แม่พิมพ์กดดินโพลิเมอร์ (เคลย์ คัทเตอร์) รูปทรงตามฤดูกาล เหมาะสำหรับงานออกแบบในธีมคริสมาส